Loading

Danger de mort ? Appelez toujours 112

Opvragen medische gegevens

Kopie, wijziging en verwijdering van uw medisch dossier
U heeft, binnen de termijn van de wettelijke bewaarplicht, recht op inzage en op een afschrift van uw medisch dossier.

Wanneer u contact heeft gehad met de Huisartsenposten Amsterdam (dit kan ook een telefonisch contact zijn), dan ontvangt uw eigen huisarts daarvan altijd een melding. Hierin staat bijvoorbeeld welk advies is gegeven. Of welke aandoening of letsel is vastgesteld door de huisarts op de huisartsenpost. Ook wordt vermeld welke medicijnen eventueel zijn voorgeschreven.

Voor een kopie van uw contact met de Huisartsenposten Amsterdam kunt u contact opnemen met uw eigen huisarts of hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij de klachtenfunctionaris van de Huisartsenposten Amsterdam. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de patiënt wordt gedaan, is het vereist om een kopie van het identiteitsbewijs van de patiënt bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we om in deze kopie de pasfoto en het Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van de privacy. U kunt hiervoor ook de app KopieID van de rijksoverheid gebruiken.

Verder worden er bij het opnemen van de telefoongesprekken persoonsgegevens vastgelegd. Daardoor vallen de opnamen onder de geheimhoudingsplicht en onder de overige privacy regels. Op grond daarvan heeft u het recht om de gesprekken terug te luisteren. Ook kunt u een kopie van de opname opvragen. U ontvangt dan een transcriptie van het gesprek. Audio-opnames worden vanwege het privacy belang van de medewerker niet verstrekt. Het recht om de opname te beluisteren en een transcriptie te krijgen, geldt alleen voor gesprekken tussen de patiënt en de instelling.

Verder heeft u krachtens de wet recht op correctie indien opgenomen feitelijke gegevens niet kloppen. Ten slotte kunt u een verzoek tot vernietiging van uw dossier indienen. De Huisartsenposten Amsterdam kan dit laatste met redenen omkleed weigeren. Een verzoek tot vernietiging moet altijd schriftelijk worden ingediend. Ook dan is een kopie van uw identiteitsbewijs nodig. De Huisartsenposten Amsterdam zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Verzoek tot schadevergoeding
Denkt u dat er bij uw contact/behandeling op de Huisartsenposten Amsterdam fouten zijn gemaakt ? En lijdt u hierdoor schade? Dan kunt u de Huisartsenposten Amsterdam aansprakelijk (verantwoordelijk) stellen. U kunt dit doen door een brief of e-mail aan de klachtenfunctionaris van de Huisartsenposten Amsterdam te sturen. Geef in deze brief aan wat er is gebeurd, wat er volgens u is fout gegaan en wat de schade precies is. Het e-mailadres is [email protected] en het adres Huisartsenposten Amsterdam, t.a.v. klachtenfunctionaris, Postbus 206, 1000 AE Amsterdam.